Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokości 40 cm. Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij π = 3,14. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia.

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:...