Na podstawie jednego z tekstów zamieszczonych w arkuszu wyjanij zwięźle, dlaczego archeolodzy uważają "próżne przydatki" za najważniejsze.

...

...