Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g=10 N/kg. Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych.

 Do rozwiązania zadania wykorzystaj wzory spośród podanych:

W = F ⋅ s W = P ⋅ t F = m ⋅ g Δ⋅ ⋅ h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:...