Korzystając z zamieszczonej mapy, przyporządkuj podanym w tabeli miastom współrzędne geograficzne określające ich położenie.

Współrzędne geograficzne: 19°N, 28°N, 35°S, 58°W, 77°E, 99°W

Nazwa miasta

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

Buenos Aires

 

 

Delhi