Różnica czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19°N, 99°W) a Lagos (6°N, 3°E) jest równa

A. 1 godzinie 40 minutom.
B. 4 godzinom 8 minutom.
C. 6 godzinom 24 minutom.
D. 6 godzinom 48 minutom.