W opisie pracy archeologów poeta wykorzystał przenośnie. Wypisz z tekstu jedną z nich.

...