Meksyk położony jest od Buenos Aires na

A. północny wschód.
B. południowy wschód.
C. północny zachód.
D. południowy zachód.