Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to

A. aglomeracja.  B. demografia. C. migracja. D. urbanizacja.