Który wzór wyraża zależność przedstawioną na wykresie?

A. y=20x B. y=20/x  C. y=0,2x   D. y=x/20