Wskaż równanie reakcji zobojętniania.

A. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
B. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
C. Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O
D. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓