Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy.

A. N2O B. N2O3 C. NO2 D. N2O5