Atom azotu  zawiera

A. 14 protonów, 14 neutronów, 14 elektronów.
B. 7 protonów, 14 neutronów, 7 elektronów.
C. 14 protonów, 7 neutronów, 14 elektronów.
D. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.