W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24. Kwasem tym jest

A. H2CO3 B. H2SO3 C. HNO3 D. H2SO4