Wypisz cytat, w którym został przedstawiony właściwy cel poszukiwań archeologów.

...

...