Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne tlenków metali.

A. CO2, N2O5, SO3
B. Na2O, MgO, AI2O3
C. SiO2, Na2O, CO
D. MgO, AI2O3, H2O