W której probówce rozkład skrobi ma przebieg podobny do trawienia skrobi w jamie ustnej człowieka?

A. W pierwszej.
B. W drugiej.
C. W trzeciej.
D. W czwartej.