Wybierz zdanie, w którym poprawnie zapisano problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia.

A. Wpływ temperatury na trawienie skrobi
B. Wpływ odczynu roztworu na działanie amylazy.
C. Wpływ temperatury na działanie amylazy.
D. Wpływ czasu na rozkład skrobi.