Który z parametrów krwi pacjentki ma wartość niezgodną z normą?

A. Zawartość glukozy.
B. Liczba erytrocytów.
C. Zawartość cholesterolu.
D. Liczba leukocytów.