Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 m/s ?

A. 0,5 m B. 2 m C. 510 m  D. 57 800 m