Który z wykresów poprawnie przedstawia zależność prędkości od czasu biegu zawodnika?

A. B.
C. D.