Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening?

A. 1,5 B. 2 C. 2,5  D. 3