Jadąc długą, prostą drogą, Ewa widziała elektrownię wiatrową zaznaczoną na rysunku literą E. Z punktu A widać było elektrownię pod kątem 30° od kierunku jazdy, a z punktu B - pod kątem 60°. Długość odcinka AB jest równa 20 km. Po pewnym czasie, przejeżdżając przez punkt C, Ewa minęła elektrownię.

Wpisz na rysunku miary kątów zaznaczonych łukami (BEC i  AEB).

Oblicz odległość (BE) elektrowni od punktu B oraz odległość (CE) elektrowni od drogi.

Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.

Przyjmij  √3 = 1,73

 

 

Odpowiedź: ...