Woda uwalniana w elektrowni wodnej z wysoko położonego zbiornika spływa w dół i obraca turbiny, one zaś napędzają generatory. Czy elektrownie wodne korzystają z odnawialnych źródeł energii?

Odpowiedź: ............................................................

 Uzupełnij schemat ilustrujący przemiany energii w takiej elektrowni, wpisując odpowiednio kinetyczna albo potencjalna.

energia ........................................ wody

                                ↓

energia ........................................ wody

                                ↓

praca turbiny

energia prądu elektrycznego