Rysunek przedstawia schemat obwodu termowentylatora zawierającego dwie grzałki (G1 i G2), dmuchawę (D), trzy wyłączniki (W1, W2 i W3) oraz źródło napięcia (U).

 

Które wyłączniki trzeba zamknąć, a który pozostawić otwarty, by włączona została dmuchawa i tylko jedna grzałka?

Odpowiedź: Wyłączniki zamknięte – .........................., wyłącznik otwarty – .......................... .

 Jeśli wyłączniki W2 i W3 będą zamknięte, a W1 pozostanie otwarty, to czy prąd elektryczny będzie płynął przez któryś element termowentylatora: dmuchawę (D), grzałkę pierwszą (G1), grzałkę drugą (G2)?

 Odpowiedź: ....