Siedzące postacie są podobne do posągów. Wyjaśnij, co świadczy o tym podobieństwie.

...