Kula o promieniu 10 cm i prostopadłościan, którego jedna ze ścian ma wymiary 8 cm i 12,5 cm, mają taką samą objętość. Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli. Zapisz obliczenia. W obliczeniach przyjmij π = 3. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.

(Użyteczne wzory dotyczące kuli: V=4/πr3, P=4πr2, r – promień kuli)

 

 

Odpowiedź: ...