W ciepły, słoneczny dzień postawiono na parapecie okiennym dwie identyczne szklanki. Do jednej z nich nalano 150 ml wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość obu cieczy, ale denaturatu ubyło więcej. Z tej obserwacji wynika, że

A. woda nagrzała się do wyższej temperatury niż denaturat.
B. denaturat paruje wolniej niż woda.
C. niektóre ciecze parują szybciej niż inne.
D. ciecze parują tylko w miejscach nasłonecznionych.