Który węglowodór wrze w temperaturze wyższej niż –100ºC, a niższej niż –50ºC?

A. CH4    B. C2H6 C. C4H10 D. C6H14