Który rysunek przedstawia wzór strukturalny węglowodoru nasyconego?

       
Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4.

 

A. Rysunek 1. i rysunek 2.
B. Tylko rysunek 2.
C. Rysunek 3. i rysunek 4.
D. Tylko rysunek 4.