Jak nazywa się proces uwalniania energii w mitochondriach?

A. Mitoza.
B. Fotosynteza.
C. Osmoza.
D. Oddychanie komórkowe.