Z zależności pokarmowych podanych na rysunku do zadania #. wynika, że jeśli zniszczone zostaną wszystkie uprawy grochu, to wyginą

A. mszyce.
B. mszyce i oprzędziki pręgowane.
C. oprzędziki pręgowane.
D. mszyce, małe pająki i małe ptaki.