Średnia wieku jest największa w populacji

A. I B. II C. III D. IV