Tekst # zawiera:

A. streszczenie,
B. opis,
C. wywiad,
D. dialog.