Które wyrażenie arytmetyczne pozwoli obliczyć, o ile milionów toe wzrosłoby całkowite roczne zużycie energii na świecie, gdyby w Indiach zużywano tyle samo energii na jednego mieszkańca, co w USA?

A. 2290 - 539
B. (7,98 - 0,51) • 6196
C. (1049 - 287) • 7,98
D. (7,98 - 0,51) • 1049