W którym z krajów wymienionych w tabeli roczne zużycie energii na mieszkańca jest największe?

A. W USA.   B. W Chinach.  C. W Indiach.  D. W krajach UE.