W którego typu gospodarstwach podstawowym źródłem zużywanej energii jest drewno opałowe?

A. W gospodarstwach niezamożnych. B. W gospodarstwach średnio zamożnych.
C. W gospodarstwach zamożnych.   D. W gospodarstwach wszystkich typów.