Do państw UE, które w 2005 r. nie produkowały biodiesla, należą:

A. Irlandia i Portugalia. B. Finlandia i Szwecja.
C. Węgry i Holandia. D. Słowacja i Austria.