Sławę przyniosło G. Fiorellemu:

A. podanie przyczyny zagłady Pompejów,
B. opisanie swoich odkryć,
C. odnalezienie dawnej kultury,
D. stworzenie odlewów ciał i rzeczy.