Na diagramie kołowym zaznaczono kąt AOB. Ile stopni ma kąt AOB? 

A. 21,6° B. 6° C. 3,6° D. 25°