Odkrycie Pompejów pozwoliło lepiej poznać:

A. życie w rzymskim mieście,
B. źródło potęgi cesarstwa,
C. przyczynę klęski Rzymu,
D. legendy o zaginionym mieście.