W tabeli podano cztery hipotezy. Wpisz obok każdej z nich odpowiednio: tak - jeśli analiza schematu potwierdza hipotezę, nie - jeśli jej nie potwierdza.

 Lp.

Hipoteza

tak / nie

1.

Produkcja fitoplanktonu w Morzu Bałtyckim jest największa wtedy, gdy dociera do niego największa ilość światła.

 

 2.

Produkcja fitoplanktonu maleje zawsze wtedy, gdy maleje ilość światła docierającego do Morza Bałtyckiego.

 

 3.

Produkcja fitoplanktonu w Morzu Bałtyckim jest najmniejsza wtedy, gdy dociera do niego najmniejsza ilość światła.

 

 4.

Spadek produkcji fitoplanktonu może być spowodowany zarówno dużą, jak i małą ilością światła docierającego do Morza Bałtyckiego.