W ekosystemie wodnym fitoplankton (plankton roślinny) pełni rolę

A. producentów.
B. destruentów.
C. konsumentów I rzędu.
D. konsumentów wyższych rzędów.