Wody rzeki rzeźbią jej brzegi, powodując czasami powstanie starorzecza. Wybierz prawidłową kolejność poniższych rysunków ilustrujących ten proces.

 

A. 1-2-3 B. 3-2-1 C. 3-1-2 D. 1-3-2