Kropla wody spadająca z chmury poruszała się początkowo ruchem przyspieszonym, a później ruchem jednostajnym. Wybierz rysunki, na których poprawnie przedstawiono siły działające na kroplę wody w początkowej i w końcowej fazie spadania ( oznacza siłę oporu powietrza,  – siłę ciężkości).

I II III IV
A. Faza początkowa - rysunek II, końcowa - rysunek III
B. Faza początkowa - rysunek I, końcowa - rysunek III
C. Faza początkowa - rysunek II, końcowa - rysunek IV
D. Faza początkowa - rysunek IV, końcowa - rysunek I