Która strzałka poprawnie ilustruje bieg promienia światła po przejściu z powietrza do wody?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4