Wyrazem o innej budowie słowotwórczej niż trzy pozostałe jest:

A. grafolog,
B. archeolog,
C. kulturoznawca,
D. historyk.