Objętość (V) cieczy przepływającej przez rurę o polu przekroju S oblicza się według wzoru V = Svct, gdzie vc oznacza prędkość przepływu cieczy, t – czas przepływu. Który wzór na prędkość cieczy przepływającej przez rurę jest rezultatem poprawnego przekształcenia podanego wzoru?

A. vc=V/St B. vc=St/V C. vc= VSt
D. vc=S/Vt