Pierwszego października wodomierz wskazywał 126,205 m3. Jakie będzie wskazanie tego wodomierza po zużyciu kolejnych 10 litrów wody?

A. 136,205 m3 B. 127,205 m3 C. 126,305 m3 D. 126,215 m3