Oblicz, zaokrąglając do całości, ile metrów sześciennych wody zużyto od 1 września do 1 października.

A. 16 m3 B. 17 m3 C. 18 m3 D. 22 m3