Ciepło właściwe substancji to ilość energii, którą należy dostarczyć, aby ogrzać 1 kg substancji o 1°C. W tabeli podano ciepła właściwe wybranych cieczy o temperaturze 20°C.

Ciecz Ciepło właściwe 
Kwas octowy 2050
Olej lniany 1840
Olej parafinowy 2200
Woda 4180

 Na podstawie: W. Mizerski, Tablice fizyczno-astronomiczne, Warszawa 2002.

Do czterech jednakowych naczyń wlano po 200 gramów: kwasu octowego, oleju lnianego, oleju parafinowego i wody (do każdego naczynia inną ciecz). Temperatura początkowa każdej cieczy wynosiła 20°C. Do wszystkich naczyń dostarczono taką samą ilość energii. Najbardziej wzrosła temperatura

A. kwasu octowego.
B. oleju lnianego.
C. oleju parafinowego.
D. wody.